Startpagina
 
06 september 2006
Doelstellingen
Waarom gaat u naar Charlotte?
Uit ervaring weten wij dat mensen zonder gerichte doelstelling over het algemeen ontevreden terugkomen. Mensen met een gerichte doelstelling komen over het algemeen tevreden terug.

Formuleer uw doelstelling. Een doelstelling als "ik ga me oriënteren" is te weinig specifiek. Beter bijvoorbeeld: "Ik wil weten hoe men verantwoord omgaat met gaming en M.I.S. Hoe springt men om met zaken als financiën, organisatiestructuur en problematiek van drop-out leerlingen bij dit keuzeproces?"Mijn doelstelling is:
Welke vragen wilt u beantwoord krijgen, noteer minimaal 3 concrete vragen in volgorde van belangrijkheid.Vraag 1:
Vraag 2:
Vraag 3:
Heeft u in het programma al de programmaonderdelen aangekruist die mogelijk informatie voor uw vragen of uw doelstelling opleveren? Indien u met collegae reist is het wijs om dit onderling af te stemmen.Ja
Ja, en afgestemd met Collegae
Nee
Zijn er in de Nederlandse delegatie mensen die informatie, kennis of ervaring hebben die u kunt gebruiken (voor uw vragen - doelstelling). Heeft u een lijst van deze mensen gemaakt? Op welke momenten gaat u deze mensen spreken ?Inventariseer welke Nederlandse mensen u wilt spreken.
Het feit dat u naar Amerika gaat levert intern in organisaties wel eens wat vragen op. U kunt deze vragen beperken door uw onder-, boven en naastgeschikten te informeren over de reden van uw studiereis en de doelstelling die u daarbij nastreeft.Voorbereidingen: heeft u uw boven- en onderschikten geïnformeerd over uw doelstelling?Bovengeschikte geïnformeerd
Naastgeschikten geïnformeerd
Ondergeschikten geïnformeerd
Heeft u iets gepland voor disseminatie van de kennis die u opdoet in USA? Een presentatie voor uw naaste collegae in de tweede week na terugkomst werkt goed. Plan deze bijeenkomst reeds voor u vertrekt.Presentatie wordt gehouden op
Datum:……………………
Tijd:……………………….
Belangstellenden zijn uitgenodigd ja/nee

Een reactie posten

<< Startpagina


Abonneer u op de RSS feedWeblog ten behoeve van de studiereis 2006 naar de Conference on Information Technology in Charlotte, USA
redactie@cviweblog.nl
Laatste berichten
Great Smoky Mountains
Adresgegevens hotel
Meewerken aan dit weblog
Het weer in Charlotte
Programma studiereis
Voorlichtingsbijeenkomst
De conferentie

<< terug naar startpagina

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from cviweblog. Make your own badge here.

Powered by Blogger